Lorem ipsum dolor

Vestibulum velit nisi, mollis commodo aliquet ac, vehicula sit amet ligula.

Lorem ipsum

Aktualności

10 Lipiec 2017

Czy operacja bariatryczna wykonana u młodej kobiety wpływa na przebieg ewentualnej ciąży?

W związku z rosnącą popularnością operacji z powodu otyłości sprawdzono, jak wpływają one na przebieg ciąży u poddających się im pacjentek. Wykazano, że noworodki urodzone przez kobiety po operacji bariatrycznej charakteryzowały się podwyższonym ryzykiem wcześniactwa, częściej trafiały na oddziały intensywnej opieki, były mniejsze w stosunku do wieku ciążowego, uzyskiwały mniejszą punktację w skali Apgar. Gorsze wyniki perinatologiczne były związane ściśle z czasem od operacji do ciąży: im był o krótszy, tym częstość powikłań się zwiększała. Kluczowy wpływ na przebieg ciąży wydaje się mieć czas do 2 lat od operacji.

26 Czerwiec 2017

Mięśniaki macicy a ciąża i poród

Mięśniaki macicy rozpoznaje się je u 1–10% kobiet w trakcie ultrasonograficznych badań prenatalnych. U pacjentek z mięśniakami częściej dochodzi do powikłań położniczych, takich jak: przedwczesne pęknięcie błon płodowych, poród przedwczesny, łożysko przodujące, przedwczesne oddzielenie się łożyska oraz krwotok poporodowy. Większe jest także prawdopodobieństwo nieprawidłowego ułożenia płodu oraz porodu drogą cięcia cesarskiego. Najgroźniejszym powikłaniem związanym z uprzednim chirurgicznym usunięciem mięśniaków jest pęknięcie macicy podczas ciąży lub w trakcie porodu. W związku z brakiem wytycznych dotyczących czasu trwania ciąży oraz prowadzenia porodu po uprzednim usunięciu mięśniaków pacjentki należy poinformować o ryzyku pęknięcia macicy, a postępowanie ustalać indywidualnie w oparciu o zakres uprzedniego zabiegu chirurgicznego.

2 Czerwiec 2017

Przydatność procedury wycięcia węzła wartowniczego znakowanego za pomocą zieleni indocyjanowej w ocenie stopnia zaawansowania raka endometrium (wyniki badania FIRES)

W marcu 2017 r. opublikowano w Lancet Oncology pracę przedstawiającą efektywność techniki węzła wartowniczego zastosowaną do oceny przerzutowania do regionalnych węzłów chłonnych u pacjentek z rakiem endometrium. Celem badania FIRES była ocena przydatności zieleni indocyjaninowej w diagnostyce węzła wartowniczego, poprzez ocenę czułości i negatywnej wartości predykcyjnej techniki w wykrywaniu przerzutów do układu chłonnego, w porównaniu do systemowej lymphadenectomii. Badanie potwierdziło wysoki stopnień zgodności oceny stanu zajęcia układu chłonnego procesem nowotworowym z wynikiem oceny węzła wartownika (3% wyników fałszywie ujemnych); selektywne wycięcie węzła wartownika znakowanego zielenią indocyjanową wydaje się alternatywnym postępowaniem przynoszącym informacje o stopniu zaawansowania choroby z jednoczesną minimalizacją ryzyka wystąpienia działań niepożądanych towarzyszących wykonywanej rutynowo systemowej lymphadenectomii w przypadku raka endometrium.

9 Maj 2017

W jaki sposób można zmniejszyć ryzyko wystąpienia raka endometrium?

Amerykańscy naukowcy przeprowadzili badania obserwacyjne w grupie ponad 36 tys. kobiet w wieku 50–79 lat, które podzielono na trzy grupy pod względem zmiany masy ciała. Ponad 11-letnia obserwacja ujawniła 566 przypadków raka endometrium. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, że kobiety ze spadkiem masy ciała powyżej 5% miały zmniejszone ryzyko występowania raka endometrium w porównaniu do kobiet ze stałą masą ciała.

Patron medialny:

Partner serwisu: