Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z numerem 12 (2017) czasopisma Ginekologia Polska.

więcejNowy numer Ginekologii Polskiej już dostępny 

Rokowanie u chorych z zaawansowanym rakiem jajnika pozostaje niekorzystne. W przeciągu 5 lat od rozpoznania choroby u 75% pacjentek dochodzi do nawrotu nowotworu. Brak zadowalających efektów dotychczasowych metod postępowania u chorych z rakiem jajnika stanowi podstawę do dalszych poszukiwań nowych terapii. Nowe spojrzenie na możliwość włączenia inhibitorów aromatazy do takiego postępowania przynoszą wyniki i wnioski pochodzące ze szwajcarskiego badania przedstawionego na ASCO 2017 r., a następnie opublikowane w Gynecologic Oncology.

więcejPrzydatność inhibitorów aromatazy w leczeniu podtrzymującym niskozróżnicowanego raka jajnika  

W badaniu zaprezentowanym w American Journal of Obstetrics and Gynecology przeanalizowano wpływ lewonorgestrelu, stosowanego w postaci wkładki domacicznej, na laktację u kobiet bezpośrednio po porodzie oraz z odroczonym okresem zastosowania.

więcejWkładka domaciczna z lewonorgestrelem a karmienie piersią 

Progesteron dopochwowy zmniejsza ryzyko porodu przedwczesnego i złego stanu noworodków u kobiet ze skróconą szyjką macicy w drugim trymestrze ciąży — na podstawie wyników metaanalizy opublikowanych w American Journal of Obstetrics and Gynecology.

więcejPodawanie progesteronu dopochwowo zmniejsza ryzyko porodu przedwczesnego i złego stanu noworodka u kobiet ze skróconą szyjką macicy  

Zachęcamy do zapoznania się z numerem 11/2017 „Ginekologii Polskiej”, dostępnym na stronie: https://journals.viamedica.pl/ginekologia_polska/issue/current .

więcejNowy numer Ginekologii Polskiej już dostępny 

W sierpniu 2017 r. amerykańscy badacze opublikowali pracę, w której porównywali skuteczność leczenia operacyjnego z leczeniem zachowawczym oszczędzającym płodność. Autorzy artykułu wnioskują, że opcja leczenia zachowawczego powinna być zarezerwowana jedynie dla kobiet z zaawansowaniem choroby IA (nowotwór naciekający poniżej 50% grubości mięśniówki), a postępowanie to powinno być uzupełnione leczeniem operacyjnym po urodzeniu dziecka.

więcejCzy raka endometrium można leczyć zachowawczo? 

Zachęcamy Państwa do wysłuchania i obejrzenia wystąpień prof. Ewy Barcz, prof. Mariusza Bidzińskiego i prof. Franka Chervenaka na Forum Ginekologii i Perinatologii Praktycznej (maj 2017 r.).

więcejForum Ginekologii i Perinatologii Praktycznej – nagrania wystąpień 

Obustronne wycięcie przydatków podczas histerektomii wykonywanej z powodów zmian łagodnych w ciągu ostatnich dwóch dekad utrzymuje się na poziomie 40–50%. Głównym powodem wykonywania tej procedury jest prewencja raka jajnika. Obustronne wycięcie przydatków wiąże się jednak ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, pogarsza funkcje poznawcze, zmniejsza sprawność seksualną, niekorzystnie wpływa na całkowitą śmiertelność.

więcejHisterktomia z jajnikami czy bez — niekończąca się dyskusja