Aktualności

Zachęcamy Państwa do wysłuchania i obejrzenia wystąpień prof. Ewy Barcz, prof. Mariusza Bidzińskiego i prof. Franka Chervenaka na Forum Ginekologii i Perinatologii Praktycznej (maj 2017 r.).

więcejForum Ginekologii i Perinatologii Praktycznej – nagrania wystąpień 

Obustronne wycięcie przydatków podczas histerektomii wykonywanej z powodów zmian łagodnych w ciągu ostatnich dwóch dekad utrzymuje się na poziomie 40–50%. Głównym powodem wykonywania tej procedury jest prewencja raka jajnika. Obustronne wycięcie przydatków wiąże się jednak ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, pogarsza funkcje poznawcze, zmniejsza sprawność seksualną, niekorzystnie wpływa na całkowitą śmiertelność.

więcejHisterktomia z jajnikami czy bez — niekończąca się dyskusja 

Rola limfadenctomii jako elementarnej procedury niezbędnej do właściwej oceny zaawansowania choroby nowotworowej jajnika jest niekwestionowana. Jak powszechnie wiadomo, w przypadku raka jajnika stopień zaawansowania choroby (poza uzyskanym zakresem doszczętności operacji pierwotnej) jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na rokowanie, rozstrzygającym przy podejmowaniu decyzji co do konieczności leczenia adiuwantowego.

więcejZasadność terapeutyczna limfadenektomii w raku jajnika — ogłoszenie wyników badania LION-2017 ASCO Annual Meeting 

W związku z rosnącą popularnością operacji z powodu otyłości sprawdzono, jak wpływają one na przebieg ciąży u poddających się im pacjentek. Wykazano, że noworodki urodzone przez kobiety po operacji bariatrycznej charakteryzowały się podwyższonym ryzykiem wcześniactwa, częściej trafiały na oddziały intensywnej opieki, były mniejsze w stosunku do wieku ciążowego, uzyskiwały mniejszą punktację w skali Apgar. Gorsze wyniki perinatologiczne były związane ściśle z czasem od operacji do ciąży: im był o krótszy, tym częstość powikłań się zwiększała. Kluczowy wpływ na przebieg ciąży wydaje się mieć czas do 2 lat od operacji.

więcejCzy operacja bariatryczna wykonana u młodej kobiety wpływa na przebieg ewentualnej ciąży? 

Mięśniaki macicy a ciąża i poród

Data: 26 Czerwiec 2017

Mięśniaki macicy rozpoznaje się je u 1–10% kobiet w trakcie ultrasonograficznych badań prenatalnych. U pacjentek z mięśniakami częściej dochodzi do powikłań położniczych, takich jak: przedwczesne pęknięcie błon płodowych, poród przedwczesny, łożysko przodujące, przedwczesne oddzielenie się łożyska oraz krwotok poporodowy. Większe jest także prawdopodobieństwo nieprawidłowego ułożenia płodu oraz porodu drogą cięcia cesarskiego. Najgroźniejszym powikłaniem związanym z uprzednim chirurgicznym usunięciem mięśniaków jest pęknięcie macicy podczas ciąży lub w trakcie porodu. W związku z brakiem wytycznych dotyczących czasu trwania ciąży oraz prowadzenia porodu po uprzednim usunięciu mięśniaków pacjentki należy poinformować o ryzyku pęknięcia macicy, a postępowanie ustalać indywidualnie w oparciu o zakres uprzedniego zabiegu chirurgicznego.

więcejMięśniaki macicy a ciąża i poród 

W marcu 2017 r. opublikowano w Lancet Oncology pracę przedstawiającą efektywność techniki węzła wartowniczego zastosowaną do oceny przerzutowania do regionalnych węzłów chłonnych u pacjentek z rakiem endometrium. Celem badania FIRES była ocena przydatności zieleni indocyjaninowej w diagnostyce węzła wartowniczego, poprzez ocenę czułości i negatywnej wartości predykcyjnej techniki w wykrywaniu przerzutów do układu chłonnego, w porównaniu do systemowej lymphadenectomii. Badanie potwierdziło wysoki stopnień zgodności oceny stanu zajęcia układu chłonnego procesem nowotworowym z wynikiem oceny węzła wartownika (3% wyników fałszywie ujemnych); selektywne wycięcie węzła wartownika znakowanego zielenią indocyjanową wydaje się alternatywnym postępowaniem przynoszącym informacje o stopniu zaawansowania choroby z jednoczesną minimalizacją ryzyka wystąpienia działań niepożądanych towarzyszących wykonywanej rutynowo systemowej lymphadenectomii w przypadku raka endometrium.

więcejPrzydatność procedury wycięcia węzła wartowniczego znakowanego za pomocą zieleni indocyjanowej w ocenie stopnia zaawansowania raka endometrium (wyniki badania FIRES) 

Amerykańscy naukowcy przeprowadzili badania obserwacyjne w grupie ponad 36 tys. kobiet w wieku 50–79 lat, które podzielono na trzy grupy pod względem zmiany masy ciała. Ponad 11-letnia obserwacja ujawniła 566 przypadków raka endometrium. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, że kobiety ze spadkiem masy ciała powyżej 5% miały zmniejszone ryzyko występowania raka endometrium w porównaniu do kobiet ze stałą masą ciała.

więcejW jaki sposób można zmniejszyć ryzyko wystąpienia raka endometrium? 

Zastosowanie nowych technik obrazowania tętnic wieńcowych wykazało, że stosowanie hormonalnej terapii zastępczej (HRT) przez kobiety w celu zmniejszenia nasilenia objawów wypadowych obniża ryzyko śmierci z powodu ostrych incydentów zatorowo-zakrzepowych i zmniejsza nasilenie miażdżycy tętnic wieńcowych. W celu wysunięcia tych wniosków przeanalizowano wyniki badań ponad 4,2 tys. kobiet poddanych badaniu naczyń wieńcowych za pomocą tomografii.

więcejStosowanie HRT związane ze zmniejszeniem ryzyka miażdżycy tętnic wieńcowych i śmiertelności na skutek ostrych incydentów wieńcowych 

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa nadal pozostaje jednym z częstszych powikłań pooperacyjnych w ginekologii. Szacuje się, że w Polsce zakrzepica żył głębokich stwierdzana jest u 50 tys. ludzi rocznie, natomiast zatorowość płucna – u 20 tys. Właściwe leczenie przeciwzakrzepowe może zmniejszyć śmiertelność pacjentek z 30% do ok. 5%. Częstość występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentek poddanych operacjom ginekologicznym szacuje się na 15–30 %. Ryzyko zakrzepicy po zabiegach laparoskopowych w ginekologii nie jest udokumentowane. Przed zastosowaniem profilaktyki przeciwzakrzepowej przed planowaną operacją powinno się wziąć pod uwagę dodatkowe czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (np. przebyty incydent zatorowo-zakrzepowy, wrodzone lub nabyte trombofilie, choroba nowotworowa w wywiadzie lub istniejąca aktualnie, otyłość, ciąża i okres połogowy, stosowanie doustnych tabletek antykoncepcyjnych lub hormonalnej terapii zastępczej, unieruchomienie, operacja przebyta w okresie krótszym niż miesiąc od aktualnego zabiegu, zaawansowany wiek), w tym czas trwania operacji oraz jej rodzaj i zakres.

więcejKiedy stosować profilaktykę przeciwzakrzepową przed planowanym zabiegiem ginekologicznym