Aktualności

Techniki małoinwazyjne znalazły obecnie niekwestionowane miejsce w leczeniu schorzeń natury niezłośliwej, a także złośliwej w zakresie raka błony śluzowej trzonu macicy oraz szyjki macicy. W przypadku nowotworów złośliwych jajnika ich przydatność jest elementem ciągłych dyskusji i rozważań. Autorzy pracy: Taejong Song, Min Kyu Kim, Yong Wook Jung i wsp. Minimally invasive compared with open surgery in patients with borderline ovarian tumors. Gynecologic Oncology 2017; 145: 508–512, podjęli się próby odpowiedzi na pytanie o miejsce technik małoinwazyjnych w leczeniu guzów granicznych.

więcejZastosowanie technik małoinwazyjnych w leczeniu nowotworów jajnika o granicznej złośliwości  

Zachęcamy do zgłaszania streszczeń na XXXIII Kongres Naukowy PTGP, który odbędzie się w dniach 13–15 września 2018 r. Termin zgłaszania streszczeń prezentacji ustnych i plakatowych upływa 30 kwietnia 2018 r.

więcejXXXIII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników — streszczenia 

Pacjentkom, u których stwierdza się endometriozę, często zaleca się zajście w ciążę. Powinno to zmniejszyć dolegliwości związane z tą chorobą i ograniczyć jej rozwój. Dlatego wiele kobiet diagnozowanych z powodu niepłodności ze stwierdzoną endometriozą oczekuje, że ciąża zwolni jej postęp. Tymczasem doniesienia na temat wpływu ciąży na przebieg endometriozy są niejednoznaczne, a sama ciąża wielokrotnie nie wpływa na poprawę jakości życia. Ponadto istnieje coraz więcej danych wskazujących na to, że endometrioza może wpływać na prawidłowy przebieg samej ciąży.

więcejCzy ciąża wpływa na przebieg endometriozy? Fakty i mity 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie Naukowym PTGP. Zachęcamy do zapoznania się z programem szczegółowym oraz wydarzeniami towarzyszącymi na www.kongresptgp.pl .

więcejXXXIII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników 

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym w tym roku numerem Ginekologii Polskiej.

więcejNowy numer Ginekologii Polskiej (1/2018) 

Analiza przeprowadzona przez amerykańskich ginekologów potwierdziła, że u kobiet, które nie mają innych wskazań do wycięcia macicy, w trakcie operacyjnego leczenia wypadania narządu rodnego nie należy przeprowadzać histerektomii. Postępowanie takie wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem powikłań okołooperacyjnych oraz ze zmniejszonym ryzykiem erozji taśmy.

więcejCzy histerektomia jest konieczna w leczeniu zaburzeń statyki narządu rodnego? 

Zachęcamy do zapoznania się z numerem 5/2017 czasopisma "Ginekologia i Perinatologia Praktyczna".

więcejNowy numer "Ginekologii i Perinatologii Praktycznej" już dostępny 

Zachęcamy do zapoznania się z numerem 12 (2017) czasopisma Ginekologia Polska.

więcejNowy numer Ginekologii Polskiej już dostępny 

Rokowanie u chorych z zaawansowanym rakiem jajnika pozostaje niekorzystne. W przeciągu 5 lat od rozpoznania choroby u 75% pacjentek dochodzi do nawrotu nowotworu. Brak zadowalających efektów dotychczasowych metod postępowania u chorych z rakiem jajnika stanowi podstawę do dalszych poszukiwań nowych terapii. Nowe spojrzenie na możliwość włączenia inhibitorów aromatazy do takiego postępowania przynoszą wyniki i wnioski pochodzące ze szwajcarskiego badania przedstawionego na ASCO 2017 r., a następnie opublikowane w Gynecologic Oncology.

więcejPrzydatność inhibitorów aromatazy w leczeniu podtrzymującym niskozróżnicowanego raka jajnika  

W badaniu zaprezentowanym w American Journal of Obstetrics and Gynecology przeanalizowano wpływ lewonorgestrelu, stosowanego w postaci wkładki domacicznej, na laktację u kobiet bezpośrednio po porodzie oraz z odroczonym okresem zastosowania.

więcejWkładka domaciczna z lewonorgestrelem a karmienie piersią