Aktualności

W marcu 2017 r. opublikowano w Lancet Oncology pracę przedstawiającą efektywność techniki węzła wartowniczego zastosowaną do oceny przerzutowania do regionalnych węzłów chłonnych u pacjentek z rakiem endometrium. Celem badania FIRES była ocena przydatności zieleni indocyjaninowej w diagnostyce węzła wartowniczego, poprzez ocenę czułości i negatywnej wartości predykcyjnej techniki w wykrywaniu przerzutów do układu chłonnego, w porównaniu do systemowej lymphadenectomii. Badanie potwierdziło wysoki stopnień zgodności oceny stanu zajęcia układu chłonnego procesem nowotworowym z wynikiem oceny węzła wartownika (3% wyników fałszywie ujemnych); selektywne wycięcie węzła wartownika znakowanego zielenią indocyjanową wydaje się alternatywnym postępowaniem przynoszącym informacje o stopniu zaawansowania choroby z jednoczesną minimalizacją ryzyka wystąpienia działań niepożądanych towarzyszących wykonywanej rutynowo systemowej lymphadenectomii w przypadku raka endometrium.

więcejPrzydatność procedury wycięcia węzła wartowniczego znakowanego za pomocą zieleni indocyjanowej w ocenie stopnia zaawansowania raka endometrium (wyniki badania FIRES) 

Amerykańscy naukowcy przeprowadzili badania obserwacyjne w grupie ponad 36 tys. kobiet w wieku 50–79 lat, które podzielono na trzy grupy pod względem zmiany masy ciała. Ponad 11-letnia obserwacja ujawniła 566 przypadków raka endometrium. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, że kobiety ze spadkiem masy ciała powyżej 5% miały zmniejszone ryzyko występowania raka endometrium w porównaniu do kobiet ze stałą masą ciała.

więcejW jaki sposób można zmniejszyć ryzyko wystąpienia raka endometrium? 

Zastosowanie nowych technik obrazowania tętnic wieńcowych wykazało, że stosowanie hormonalnej terapii zastępczej (HRT) przez kobiety w celu zmniejszenia nasilenia objawów wypadowych obniża ryzyko śmierci z powodu ostrych incydentów zatorowo-zakrzepowych i zmniejsza nasilenie miażdżycy tętnic wieńcowych. W celu wysunięcia tych wniosków przeanalizowano wyniki badań ponad 4,2 tys. kobiet poddanych badaniu naczyń wieńcowych za pomocą tomografii.

więcejStosowanie HRT związane ze zmniejszeniem ryzyka miażdżycy tętnic wieńcowych i śmiertelności na skutek ostrych incydentów wieńcowych 

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa nadal pozostaje jednym z częstszych powikłań pooperacyjnych w ginekologii. Szacuje się, że w Polsce zakrzepica żył głębokich stwierdzana jest u 50 tys. ludzi rocznie, natomiast zatorowość płucna – u 20 tys. Właściwe leczenie przeciwzakrzepowe może zmniejszyć śmiertelność pacjentek z 30% do ok. 5%. Częstość występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentek poddanych operacjom ginekologicznym szacuje się na 15–30 %. Ryzyko zakrzepicy po zabiegach laparoskopowych w ginekologii nie jest udokumentowane. Przed zastosowaniem profilaktyki przeciwzakrzepowej przed planowaną operacją powinno się wziąć pod uwagę dodatkowe czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (np. przebyty incydent zatorowo-zakrzepowy, wrodzone lub nabyte trombofilie, choroba nowotworowa w wywiadzie lub istniejąca aktualnie, otyłość, ciąża i okres połogowy, stosowanie doustnych tabletek antykoncepcyjnych lub hormonalnej terapii zastępczej, unieruchomienie, operacja przebyta w okresie krótszym niż miesiąc od aktualnego zabiegu, zaawansowany wiek), w tym czas trwania operacji oraz jej rodzaj i zakres.

więcejKiedy stosować profilaktykę przeciwzakrzepową przed planowanym zabiegiem ginekologicznym 

Doustna hormonalna tabletka antykoncepcyjna jest powszechnie stosowaną metodą antykoncepcji na całym świecie. Niewątpliwie cechuje się wysoką skutecznością i odwracalnością. Codziennie miliony kobiet na całym świecie stosują tę metodę antykoncepcji. Jakie jest wczesne i odległe ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych związanych ze stosowaniem doustnej hormonalnej antykoncepcji?

więcejCzy kobiety stosujące doustną antykoncepcję rzeczywiście zwiększają ryzyko wystąpienia u siebie niektórych nowotworów? 

CDC (Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób) i ACIP (Amerykański Komitet Doradczy ds. Szczepień Ochronnych) w październiku 2016 roku zmodyfikowały rekomendacje w zakresie szczepień przeciwko HPV. Obecnie obie organizacje rekomendują dwie dawki szczepionki w docelowej grupie 11–12-letnich dziewcząt i chłopców, podawane w odstępie nie mniejszym niż 6 miesięcy .

więcejRekomendacje CDC i ACIP dotyczące szczepień przeciwko HPV 

W ostatnich latach zastosowanie technik wspomaganego rozrodu wzrosło wielokrotnie. Procedury te są bezpieczne, skuteczne, powstało jednak pytanie, jak często są nadużywane. Wielokrotnie brak danych na temat konkretnych wskazań do zastosowania technik wspomaganego rozrodu, w ostatnich latach nie zwiększyła się także skuteczność tych metod leczenia mierzona wskaźnikiem odsetka porodów na cykl terapeutyczny. Dlatego ważne stało się wyodrębnienie grupy par, u których można zastosować postawę wyczekującą, tzn. u których nie ma bezwzględnej konieczności do zastosowania ART.

więcejCzy leczenie niepłodności nie jest za często nadużywane? Wyniki analizy leczenia pacjentów z 25 klinik niepłodności 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji, która odbędzie się 26 listopada 2016 roku w Warszawie.

więcej"Standardy postępowania w ginekologii onkologicznej" - zaproszenie 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji, która odbędzie się 30 marca 2017 roku w Krakowie.

więcejII konferencja Ginekologia Onkologiczna - zaproszenie 

Relacja Post FIGO

Data: 18 Styczeń 2016

Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji z Kongresu FIGO, który odbył się w Vancouver w dniach 4-9 października 2015 roku.

więcejRelacja Post FIGO