Aktualizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego standardów opieki położniczej

16 Grudzień 2015

W dniu 1 października 2015 roku opublikowano aktualizację rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego standardów opieki położniczej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, porodu i połogu z 2012 roku.

Modyfikacja obejmuje nałożenie na podmiot leczniczy sprawujący opiekę nad pacjentką obowiązku skutecznego poinformowania położnej rodzinnej o przekazaniu jej opieki nad noworodkiem, co ma na celu usunięcie niepożądanych zjawisk zaniedbań w opiece nad noworodkiem.

Tekst aktualizacji rozporządzenia znajduje się TUTAJ

Tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem znajduje się TUTAJ