Ginekologia i Perinatologia Praktyczna — 40 punktów MEiN

23 Marzec 2022

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki z 1 grudnia 2021 roku Ginekologia i Perinatologia Praktyczna uzyskała 40 punktów w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

https://journals.viamedica.pl/ginekologia_perinatologia_prakt/index

Zapraszamy do lektury oraz do zgłaszania artykułów.