"Lepszy start dla Twojego dziecka" — Diagnostyka ultrasonograficzna FAS

8 Styczeń 2019

Diagnostyka ultrasonograficzna FAS

Dr n. med. Przemysław Kosiński

I Klinika Położnictwa i ginekologii WUM

       

Ekspozycja na alkohol w życiu płodowym prowadzi do nieodwracalnych i katastrofalnych w skutkach nieprawidłowości rozwojowych ośrodkowego układu nerwowego płodu. Spożywanie alkoholu w czasie ciąży należy ponadto uznać za najważniejszą oraz co najważniejsze, możliwą do uniknięcia, przyczynę wad wrodzonych noworodków. Płodowy zespół alkoholowy można opisać jako zespół zaburzeń rozwojowych dotyczących przede wszystkim nieprawidłowego rozwoju ośrodkowego układu nerwowego oraz typowych cech fenotypowych, których próbuje się także poszukiwać już w życiu płodowym. Pacjentki spożywające alkohol w ciąży muszą liczyć się z toksycznym wpływem etanolu i jego destrukcyjnym działaniem na rozwijający się płód. Podstawowa diagnostyka prenatalna u pacjentek, u których spodziewamy się wystąpienia zespołu FAS nie różni się znacząco od diagnostyki w ciąży prawidłowej. Niemniej jednak większą uwagę należy zwrócić na niektóre elementy anatomii płodu oraz należy aktywnie poszukiwać ultrasonograficznych, wczesnych cech płodowego zespołu alkoholowego.

   
   

Artykuł do pobrania:

 14_01_19_Lepszy_start_FAS [99,00 kB]