"Lepszy start dla Twojego dziecka" — Lekarze i kobiety w ciąży o alkoholu

4 Luty 2019
     
 

Lekarze i kobiety w ciąży o alkoholu

 
     

Organizatorzy kampanii „Lepszy start dla Twojego dziecka”, pod koniec 2018 r przeprowadzili badania ankietowe dotyczące spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży*. Porównanie wyników uzyskanych z badania przeprowadzonego wśród lekarzy ginekologów z danymi z ankiet wypełnianych przez matki i kobiety w ciąży przyniosło ciekawe wyniki.

Lekarzy zapytano o ich postawy wobec problemu spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży, o komunikację z pacjentkami oraz o motywacje, które ich zdaniem towarzyszą spożywaniu alkoholu. Jak pokazały wyniki ankiety, 56% lekarzy rozmawia z każdą pacjentką o spożywaniu alkoholu w ciąży, 22% tylko w konkretnych przypadkach, 11% porusza ten temat tylko, gdy zostaną zapytani przez pacjentkę. 10% ginekologów deklaruje, że w ogóle nie prowadzi takich rozmów. Częściej z pacjentkami na temat alkoholu rozmawiają lekarze - kobiety (60% wskazań w porównaniu do 52% wśród mężczyzn), lekarze z dłuższym stażem – powyżej 15 lat (58% w stosunku do 54% i 48% w grupach o stażu 5-15 lat i do 5 lat) i praktykujący w większych miastach (63% wskazań w tej grupie).

Inny obraz sytuacji wyłania się z internetowych ankiet przeprowadzonych wśród użytkowniczek portalu mp.pl (Medycyna Praktyczna). Spośród 226 kobiet (matek i kobiet w pierwszej ciąży), które wzięły udział w badaniu 83,2% zadeklarowało, że kiedy były w ciąży lekarz nie rozmawiał z nimi o spożywaniu alkoholu, w 12,8%, że taka rozmowa odbyła się z inicjatywy lekarza, a 4% - z inicjatywy samej pacjentki. Choć ze względu na różnice w metodologii badań, wyniki uzyskane z obu ankiet trudno ze sobą bezpośrednio porównać, to jednak wielka przepaść między deklaracjami obu grup, pokazuje jak ważny jest temat skutecznej komunikacji na linii lekarz-pacjent.

Lekarzy – ginekologów zapytano również o przyzwolenie na spożycie przez pacjentkę w ciąży niewielkich ilości alkoholu (np. kieliszek wina, małe piwo). Choć dominująca większość ginekologów (76%) jest przekonana do bezwzględnej abstynencji alkoholowej w czasie ciąży, to jednak 24% ankietowanych lekarzy dopuszcza spożywanie niewielkich ilości alkoholu w tym okresie. Aż 12% lekarzy uważa, że spożycie niewielkich ilości alkoholu nie stanowi zagrożenia dla kobiet w ciąży. Może być to konsekwencja zakorzenionej u niektórych nieaktualnej wiedzy – aż 14% lekarzy ze stażem powyżej 15 lat uważa, że alkohol może pomagać ciężarnym w zwalczaniu stresu. To znacząca różnica w porównaniu do najmłodszych lekarzy (ze stażem poniżej 5 lat), wśród których jedynie 6% podziela taką opinię.

Ostatnią badaną kwestią, zarówno wśród lekarzy jak i w internetowej ankiecie dla kobiet były powody, którymi w opinii ankietowanych, kierują się kobiety w ciąży sięgając po alkohol.

Jak widać obie grupy wskazują na niedostatek powszechnej wiedzy o szkodliwych skutkach spożywania alkoholu. Nie ulega więc wątpliwości, że nieustanna edukacja w tym zakresie jest niezwykle pożądana.

*Ankiety przeprowadzono w dniach 23-24 listopada 2018 r. w Krakowie, wśród 473 lekarzy oraz na portalu mp.pl, w dniach 6-20 grudnia 2018 r., odpowiedzi udzieliło 226 kobiet deklarujących, że są obecnie w ciąży lub są już matkami.