Nowe rekomendacje Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

16 Grudzień 2015

Ukazała się aktualizacja dotychczasowych rekomendacji, określających obowiązujący schemat wykonywania badań ultrasonograficznych w ciąży o przebiegu prawidłowym. Uwzględniono w niej nowe algorytmy oraz nowe metody diagnostyki przesiewowej. Aktualizacja jest zgodna z zaleceniami międzynarodowych organizacji zajmujących się diagnostyką ultrasonograficzną, m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Ultrasonografii w Ginekologii i Położnictwie (ISUOG 2010, 2013), Amerykańskiego Kolegium Ginekologów i Położników (ACOG) oraz Fundacji Medycyny Płodu (FMF 2013).

Jednocześnie opublikowano także aktualizację zaleceń w zakresie przesiewowej diagnostyki ultrasonograficznej w ginekologii.

Pełny tekst rekomendacji znajduje się TUTAJ