Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące standardów opieki nad kobietą w ciąży powikłanej

16 Grudzień 2015

W dniu 9 listopada 2015 opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące standardów opieki nad kobietą w ciąży powikłanej. Rozporządzenie wejdzie w życie w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia. Nowe przepisy szczegółowo regulują procedury postępowania w sytuacjach występowania określonych powikłań ciąży i porodu, takich jak: nadciśnienie tętnicze, poród przedwczesny, ciąża bliźniacza, zwiększone ryzyko niedotlenienia wewnątrzmacicznego płodu oraz krwotok położniczy. W rozporządzeniu zawarto także standardy opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych, to znaczy sytuacji, w której pacjentka w wyniku ciąży nie zabierze do domu zdrowego dziecka z powodu poronienia lub urodzenia dziecka martwego, niezdolnego do życia bądź obarczonego letalnymi schorzeniami. W opracowaniu projektu rozporządzenia uczestniczyli eksperci w ramach „Koalicji na rzecz bezpiecznego porodu” z udziałem Konsultantów Krajowych w dziedzinie perinatologii, ginekologii i położnictwa, neonatologii oraz przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

Tekst rozporządzenia znajduje się TUTAJ