Stanowisko PTGiP odnośnie postępowania w typowych oddziałach ginekologiczno-położniczych w aktualnej sytuacji pandemii koronawirusem COVID-19