Stosowanie HRT związane ze zmniejszeniem ryzyka miażdżycy tętnic wieńcowych i śmiertelności na skutek ostrych incydentów wieńcowych

4 Maj 2017

Zastosowanie nowych technik obrazowania tętnic wieńcowych wykazało, że stosowanie hormonalnej terapii zastępczej (HRT, hormone replacement therapy ) przez kobiety w celu zmniejszenia nasilenia objawów wypadowych obniża ryzyko śmierci z powodu ostrych incydentów zatorowo-zakrzepowych i zmniejsza nasilenie miażdżycy tętnic wieńcowych.

Wiadome jest, że stosowanie hormonalnej terapii zastępczej uległo dramatycznemu zmniejszeniu z powodu obawy powstania raka i ostrych incydentów zatorowo-zakrzepowych. Tymczasem wyniki nowych badań dotyczących przyjmowania preparatów stosowanych w hormonalnej terapii zastępczej wykazały pozytywny wpływ na funkcję serca i zwiększoną przeżywalność w tej grupie pacjentek.

W celu wysunięcia tych wniosków przeanalizowano wyniki badań ponad 4,2 tys. kobiet poddanych badaniu naczyń wieńcowych za pomocą tomografii. W tej grupie 41% kobiet stosowało hormonalną terapię zastępczą, przy czym odsetek kobiet stosujących leki stopniowo się zmniejszał w trakcie obserwacji. Około 6% kobiet umarło w trakcie obserwacji, przy czym przyczyny zgonów były bardzo różne.

Pacjentki stosujące HRT były starsze od tych, które nie przyjmowały leków: średnia wieku w pierwszej grupie wynosiła 64 lata, a w drugiej — 60 lat. W związku z tym w trakcie analizy wyników pogrupowano pacjentki w zależności od wieku, stosując interwały co 5 lat.

Po wyodrębnieniu grup wiekowych porównano je pod względem wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych i występowania czynników ryzyka chorób serca, to znaczy cukrzycy, nadciśnienia i hipercholesterolemii. Wykazano, że w grupie stosującej hormonalną terapię zastępczą ryzyko śmierci z powodu ostrych incydentów wieńcowych było o 30% niższe, 20% więcej kobiet miało wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych równy 0, a 36% kobiet — wskaźnik niższy niż 399.

Wyniki sugerują, że HRT zmniejsza ryzyko ostrych incydentów wieńcowych i śmierci, wpływa na miażdżycę i uwapnienie tętnic wieńcowych. Niemniej jest to badanie obserwacyjne, a jakie będą wyniki badania prospektywnego, dowiemy się dopiero w odległej przyszłości.

Opracowano na podstawie materiałów prezentowanych na Sympozjum Naukowym Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które odbyło się w marcu 2017 roku.

Źródło: Yoav Arnson, MD, Cedars Sinai Medical Center

Opracował: Jacek Szamatowicz