Wkładka domaciczna z lewonorgestrelem a karmienie piersią

3 Styczeń 2018

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca karmienie piersią przez minimum 6 miesięcy, a świadomość wynikających z tego korzyści wzrasta wśród kobiet. Jednocześnie coraz więcej z nich decyduje się już w okresie połogowym — często tuż po porodzie — na zastosowanie antykoncepcji, w tym wkładki domacicznej z lewonorgestrelem. Niektóre prace wskazują na niekorzystne skutki stosowania lewonorgestrelu w bezpośrednim okresie po porodzie, głównie w postaci hamowania laktogenezy. Niestety dane na temat wpływu antykoncepcji hormonalnej na laktację są ograniczone.

W badaniu zaprezentowanym w American Journal of Obstetrics and Gynecology przeanalizowano wpływ lewonorgestrelu, stosowanego w postaci wkładki domacicznej, na laktację u kobiet bezpośrednio po porodzie oraz z odroczonym okresem zastosowania.

Do badania włączono 132 pacjentki bezpośrednio po porodzie oraz 127, u których poród nastąpił 4–12 tygodni wcześniej. Wyniki badania wskazują na brak różnicy w laktacji u kobiet, u których zastosowano domaciczny system z lewonorgestrelem bezpośrednio po porodzie, w stosunku do tych z odroczonym zastosowaniem wkładki domacicznej. Sugeruje to, że wkładka wewnątrzmaciczna z lewonorgestrelem może być zastosowana bezpośrednio po porodzie u kobiet, które planują w okresie poporodowym stosowanie takiej formy antykoncepcji oraz karmienie piersią. Badacze wskazują na większe prawdopodobieństwo samoistnego usunięcia wkładki założonej bezpośrednio po porodzie (19%) w stosunku do jej odroczonego założenia (2%). Niemniej podkreślają zalety szybszego działania antykoncepcyjnego przy zastosowaniu bezpośrednio po porodzie, sugerując jednocześnie, że taka forma antykoncepcji powinna być proponowana pacjentkom już w okresie połogowym.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule:

Turok D.K., Leeman L., Sanders J. i wsp. NImmediate postpartum levonorgestrel intrauterine device insertion and breast-feeding outcomes: a noninferiority randomized controlled trial. Am. J. Obstet. Gynecol. 2017; 217 (6): 665.e1–665.e8. doi: 10.1016/j.ajog.2017.08.003.

Przygotowali: A. Sobota, J. Szamatowicz