Wyniki badania PASS preparatu antykoncepcyjnego Zoely® (NOMAC-E2)

30 Kwiecień 2021

Wyłącznie dla mediów i inwestorów związanych z branżą medyczną/przemysłową i handlem poza USA i Kanadą

Wyniki szeroko zakrojonego badania oceniającego bezpieczeństwo stosowania doustnego złożonego preparatu antykoncepcyjnego Zoely® (NOMAC-E2) w warunkach rzeczywistych, które przekazano do Europejskiej Agencji Leków

Londyn, Wielka Brytania — 27 kwietnia 2021 r. Theramex, globalna firma specjalizująca się w opracowywaniu produktów zapewniających ochronę zdrowia kobiet, ogłosiła dziś, że przekazała wyniki badania dotyczącego bezpieczeństwa, przeprowadzonego po wydaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (PASS) produktu leczniczego Zoely® (NOMAC-E2) do Europejskiej Agencji Leków (EMA) 1 . NOMAC-E2 (octan nomegestrolu [2,5 mg] i 17β-estradiol [1,5 mg]) zawiera estrogen o tej samej budowie, co naturalny estrogen wytwarzany przez organizm kobiet 2 [...]

więcej informacji >>>