XXXIII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników — streszczenia

8 Marzec 2018

Zachęcamy do zgłaszania streszczeń na XXXIII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników , który odbędzie się w dniach 13–15 września 2018 r.

Streszczenia prac przyjętych do programu naukowego kongresu zostaną opublikowane w wersji elektronicznej suplementu, a nagrodzone prace także w całości w „Ginekologii Polskiej” lub „Ginekologii i Perinatologii Praktycznej”.

Termin zgłaszania streszczeń prezentacji ustnych i plakatowych upływa 30 kwietnia 2018 r.

W celu zgłoszenia streszczenia należy najpierw zarejestrować się jako uczestnik XXXIII Kongresu PTGP za pośrednictwem Internetu. Zarejestruj się na stronie: https://kongresptgp.konferencje.viamedica.pl/index.php?lang=pl .

Więcej informacji na stronie: http://www.kongresptgp.pl/1.2018/pl/ZGLASZANIE_PRAC__9.html .