Jak zaplanować ciążę mając cukrzycę? — rozpoczynamy cykl cukrzyca w ciąży

Data publikacji: 09 Wrzesień 2019

Cukrzycę uznaję się za jedną z najpopularniejszych chorób cywilizacyjnych XXI wieku, charakteryzującą się hiperglikemią wynikającą z defektu wydzielania i/lub działania insuliny. W literaturze wyróżnia się 4 główne typy:

– cukrzycę typu 1;

– cukrzycę typu 2;

– inne specyficzne typy cukrzycy;

– cukrzycę ciążową.

Każdy z typów charakteryzuje się odmienną patogenezą, ale objawy i mechanizm jest podobny dla każdego.

Mając cukrzycę planowanie ciąży ma istotny wpływ na jej przebieg, ponieważ redukuje wystąpienie zdarzeń niepożądanych u matki i płodu/noworodka.

Cukrzyca w ciąży może występować jako:

1. Cukrzyca przedciążowa (PGDM, pregestational diabe-tes mellitus ) — gdy w ciążę zachodzi kobieta chorująca już na cukrzycę (niezależnie od typu choroby).

2. Hiperglikemia po raz pierwszy rozpoznana w trakcie ciąży

Zatem na co należy zwrócić szczególną uwagę przy planowaniu?

– Niezbędnym będzie konsultacja diabetologiczna. Lekarz na podstawie zgromadzonych wyników badań ustali model terapii.

– Należy zwiększyć częstotliwość wizyt u diabetologa (comiesięczne wizyty)

– Zmienić sposób żywienia.

– Zadbać o odpowiednią aktywność fizyczną.

W jakich przypadkach lekarz może odradzić zajście w ciążę kobiecie chorującej na cukrzycę? Występowanie:

a) nefropatii manifestującej się klirensem kreatyniny poniżej 40 ml/min;

b) niepoddającej się leczeniu retinopatia proliferacyjna;

c) powikłań sercowych:

– zaawansowana choroba niedokrwienna serca nie-poddająca się leczeniu, kardiomiopatia przerostowa lub ciężkie upośledzenie funkcji komory systemowej (LVEF < 30%, NYHA III/IV)

– kardiomiopatia okołoporodowa w przeszłości z jakimkolwiek resztkowym upośledzeniem lewej komory;

d) autonomicznej neuropatii z zajęciem układu bodźco-przewodzącego serca lub przewodu pokarmowego.