Karmienie piersią w dobie pandemii COVID-19

Data publikacji: 20 Marzec 2020

W dobie pandemii COVID-19 powstaje wiele pytań i wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa dziecka i matki. 13 Marca 2020 WHO (World Health Organization) wydało zalecenia dotyczące m.in. karmienia piersią dla kobiet z podejrzeniem lub infekcją COVID-19.

1. Jak dotąd nie znaleziono wirusa w próbkach siary i mleka matek zakażonych COVID-19, przez co można wnioskować, że mało prawdopodobnym jest transmisja wirusa poprzez mleko.

2. Dzieci kobiet, u których podejrzewa się zakażenie lub u których potwierdzono infekcję COVID-19 powinny być karmione zgodnie z zaleceniami karmienia piersią przy zastosowaniu środków higieny i unikając transmisji.

3. W przypadku, kiedy matka ma ciężkie objawy, nie jest w stanie zająć się dzieckiem, także karmić piersią, powinna być zachęcona do odciągania mleka z zachowaniem zasad higieny i ostrożności.

4. Jeżeli matka jest w stanie ciężkim i nie jest możliwym odciąganie mleka, zalecanym jest podawanie dziecku mleka innej matki, czy z banku mleka, odpowiedniego substytutu.

5. Matki i noworodki powinni mieć zapewniony kontakt skóra do skóry, kangurowanie oraz pozostanie razem przez całą dobę, niezależnie od tego czy u dziecka podejrzewa się lub jest potwierdzona infekcja COVID-19.

Kobieta z podejrzeniem lub infekcją COVID-19, która chce karmić piersią, powinna to robić zachowując środki bezpieczeństwa takie jak w przypadku innych infekcji wirusowych:

- dokładne mycie rąk przed kontaktem z dzieckiem, laktatorem czy butelką
- unikanie kasłania, kichania bezpośrednio na dziecko podczas karmienia
- rozważenie stosowania maseczki ochronnej na twarz w czasie karmienia, jeżeli jest dostępna
- przestrzeganie zaleceń higieny sprzętu służącego do odciągania pokarmu
- rozważenie podawania odciągniętego pokarmu przez inną, zdrową osobę
- kobiety, które karmią dziecko mieszanką mlekozastępczą czy odciągniętym mlekiem powinny szczególnie przestrzegać zaleceń sterylizacji sprzętu.

Bibliografia

1. Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected: Interim guidance V 1.2. World Health Organization.13.03.2020.
2. Zhu H, Wang L, Fang C, Peng S, Zhang L, Chang G et al. Clinical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019-nCoV pneumonia. Transl Pediatr. 2020;9(1):51-60. Epub 2020/03/11. doi: 10.21037/tp.2020.02.06. PubMed PMID: 32154135; PMCID: PMC7036645.
3. Chen H, Guo J, Wang C, Luo F, Yu X, Zhang W et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. Lancet. 2020;395(10226):809-15. Epub 2020/03/11. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30360-3. PubMed PMID: 32151335.Powrót do listy artykułów