Którą wodę wybrać aby prawidłowo się nawadniać?

Data publikacji: 19 Marzec 2019

Woda powszechnie dostępna w sieci wodociągowej jest uzdatniana w procesie chlorowania. Powstające w tym procesie związki chlorowcopochodne stanowią istotne ryzyko zdrowotne szczególnie u kobiet w wieku prokreacyjnym, ciężarnych, karmiących piersią oraz noworodków i niemowląt. Udowodniono, że spożycie tychże związków wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia chorób nowotworowych dolnego odcinka dróg moczowych i przewodu pokarmowego [23]. Ozonowanie jest najnowszą metodą uzdatniania wody. Jednak również nie jest do końca bezpieczna z punktu widzenia toksykologii. Dlatego wodą zalecaną do spożycia jest butelkowana woda źródlana lub mineralna niskozmineralizowana. Woda ta, dzięki procesom filtrowania i natlenowania, ma odpowiednią czystość, a także zawiera określony skład jonowy. Jest wolna od zanieczyszczeń i spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia z 29 kwietnia 2004 roku oraz z 29 marca 2007 roku, jak również z 31 marca 2011 roku w sprawie naturalnych wód mineralnych, źródlanych i stołowych [24].

Zaleca się, aby kobieta w ciąży i karmiąca przyjmowała wodę powoli w małych ilościach. Temperatura spożywanej wody powinna wynosić około 15°C. Odradza się wodę gazowaną, ponieważ zawarty w niej dwutlenek węgla daje błędne uczucie zaspokojenia pragnienia. Uczucie to pojawia się, gdy niedobór wody został zaspokojony w około 70%, dlatego należy wypijać o około 1/3 objętości wody więcej, niż wskazywałoby na to pragnienie. Odpowiednie nawodnienie organizmu zostaje osiągnięte dopiero po kilku, kilkunastu godzinach [13].

Dostępne wody źródlane i mineralne mają różną zawartość jonów. Pod względem ich ilości wody dzieli się na nisko-, średnio- i wysokozmineralizowane. Najbardziej korzystna, ze względu na działanie kardioprotekcyjne oraz profilaktykę osteoporozy, jest woda bogata w jony wapnia i magnezu oraz charakteryzująca się niską zawartością kationów sodowych – ze względu na profilaktykę i leczenie nadciśnienia. Najkorzystniejszą wodą podczas ciąży są wody źródlana lub mineralna niskozmineralizowana, ponieważ nie mają one żadnych ilościowych ograniczeń w dziennym spożyciu, są bezpieczne oraz ubogie w sód.

W tabeli 5.2 przedstawiono kilka występujących na polskim rynku wód źródlanych, mineralnych i leczniczych oraz ich krótką charakterystykę.

Wody są dostępne w butelkach o różnej pojemności, muszą być wolne od pasożytów i drobnoustrojów chorobotwórczych, a także charakteryzować się ograniczoną zawartością metali ciężkich i pierwiastków promieniotwórczych. Normy te są bardziej restrykcyjne niż te obowiązujące dla wody kranowej. Należy pamiętać, że aby zachować świeżość i czystość mikrobiologiczną wody, powinna być spożyta kilka do kilkunastu godzin po otwarciu. Dlatego najwygodniejsze, zarówno pod względem zachowania czystości biologicznej, jak i dostępności w niemal każdej chwili, wydają się butelki o pojemności 0,5 l.

13.Shirreffs S.M. Markers of hydration status. J. Sports Med. Phys. Fitness. 2000; 40: 80–84.

23.Calderon R. The epidemiology of chemical contaminants of drinking water. Food Chem. Toxicol. 2000; 38: 513–520.

24.Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące spożycia wody pitnej przez kobiety w okresie rozrodczym, ciężarne oraz karmiące piersią. Ginekol. Pol. 2009; 80: 538–547.

Artykuł „5. Nawodnienie kobiet w ciąży” Ewa Kurowska „Biblioteka ginekologa praktyka Żywienie kobiet w ciąży”