Poród przedwczesny

Data publikacji: 17 Styczeń 2020

Obecnie poród przedwczesny traktowany jest jako końcowy objaw wspólny wywołany przez wiele czynników etiologicznych prowadzących do wcześniejszego ukończenia ciąży. Mięsień macicy przedwcześnie przechodzi od stanu „ciszy” do stanu podatności na rozwinięcie czynności skurczowej. Wiąże się to z całym spektrum zmian hormonalnych zachodzących na poziomie receptorowym, które wpływają na mechanizmy sygnalizacji wewnątrzkomórkowej i międzykomórkowej. Profil białek sygnalizacji międzykomórkowej u kobiet ciężarnych zmienia się z fizjologicznego na prozapalny. Skutkiem tych zmian jest wystąpienie czynności skurczowej, dojrzewanie szyjki macicy oraz oddzielenie błony owodniowej od doczesnej z ewentualnym przedwczesnym pęknięciem pęcherza płodowego. Znanych jest wiele czynników etiologicznych prowadzących do tego „wspólnego szlaku końcowego”, spośród których najczęściej wymienia się:

- zakażenie jaja płodowego,

- zaburzenia hemostazy doczesnowej i implantacji łożyska,

- nadmierne rozciąganie mięśnia macicy związane z patologiczną, nadmierną objętością płynu owodniowego lub ciążą wielopłodową,

- zaburzenia w zakresie tolerancji immunologicznej na tkanki płodu będące tkanką allogeniczną,

- choroby szyjki macicy,

- stres będący silnym induktorem produkcji kortyzolu u matki,

- spadek efektywności działania progesteronu.