Wpływ masy ciała na poród przedwczesny

Data publikacji: 28 Styczeń 2020

Na podstawie metaanalizy oceniającej niedowagę w ciąży na wcześniejszy poród zauważono związek między niską masą ciała kobiet a porodem przedwczesnym. Metaanaliza wykazała statystycznie istotną zależność pomiędzy BMI przed ciążą, a prawdopodobieństwem wystąpienia porodu przed 37. tygodniem ciąży. Prawdopodobny mechanizm opiera się na deficycie żywieniowym, związanym z niedoborami mikroelementów takich jak żelazo i cynk, zmniejszeniu powierzchni i masy łożyska. Niedobór żelaza może:

- powodować przewlekłe niedotlenienie,

- zwiększać stężenie noradrenaliny,

- powodować stres matczyny i płodowy.

W odpowiedzi na zakażenie i zapalenie aktywowany jest układ odpornościowy oraz wzrost syntezy hormonu uwalniającego kortykotropinę (CRH). Może to spowodować aktywację osi płodowej i matczynej podwzgórze- -przysadka-nadnercze i wpłynąć na poród przedwczesny.
U ciężarnych z niedowagą obserwuje się mniejszą pojemność minutową serca, zmniejszoną objętość osocza oraz niską odpowiedź renino-aldosteronową. Zaburzona regulacja hemodynamiki może prowadzić do niewydolności maciczno-łożyskowej, co może prawdopodobnie wywoływać poród przedwczesny.
Kolejną hipotezą powiązania niskiej masy ciała z wcześniejszym urodzeniem jest powiązanie zwiększonej ilości granulocytów obojętnochłonnych i wartości pH pochwy, czyli zakażenie dolnego odcinka narządu rodnego.
Jednakże wszystkie te hipotezy są tylko prawdopodobne, żadna z nich nie odpowiada jednoznacznie na związek niskiej masy ciała przed ciążą z porodem przedwczesnym.Powrót do listy artykułów