Wpływ wielu różnych czynników na płód

Data publikacji: 04 Luty 2020

Podczas życia wewnątrzmacicznego płód znajduje się pod wpływem wielu różnych czynników, w większości oddziałujących na nowo powstający organizm przez matkę. Zarówno stan zdrowia ciężarnej, środowisko, w jakim się znajduje, jej stan psychiczny i fizyczny, aktywność fizyczna, jak i sposób odżywiania się mają nieodwracalny wpływ na stan zdrowia oraz uwarunkowania zdrowotne i fizyczne rozwijającego się zarodka/płodu. W ciągu pierwszych miesięcy ciąży płód przechodzi proces szybkiego różnicowania się. Wielokrotne podziały komórek, jakie zachodzą w tym okresie życia płodowego (w tzw. krytycznym okresie rozwojowym), są przyczyną szczególnie dużej wrażliwości komórek na wpływ czynników zewnętrznych. Wiele uwarunkowań środowiska, w jakim znajduje się organizm matki, pozostaje poza zasięgiem naszego wpływu, na przykład stan zanieczyszczenia, miejsce zamieszkania czy stan zdrowia. Jednakże część z czynników, które wpływają na rozwój dziecka w okresie życia płodowego, może podlegać modyfikacji. Największy wpływ można mieć na sposób odżywiania się przyszłej matki. Przez odpowiednią modyfikację diety kobieta ciężarna wpływa nie tylko na masę urodzeniową, ale także — przez działanie epigenetyczne — generuje skutki długofalowe w postaci prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i szkieletowego swojego dziecka w przyszłości, zmniejszenie ryzyka chorób układu krążenia, nowotworów, zespołu metabolicznego towarzyszącego otyłości. Badania dowodzą, że podczas życia płodowego czynniki pochodzące spoza organizmu matki oraz czynniki matczyne nakładają się na genetyczne uwarunkowania płodu, wpływając na dojrzewanie jego układu nerwowego oraz na wykształcanie się określonych połączeń nerwowych i neuroendokrynnych.Powrót do listy artykułów