Hiperglikemia w ciąży

Data publikacji: 30 Kwiecień 2019

Hiperglikemia rozpoznana po raz pierwszy w ciąży — definicja, klasyfikacja i kryteria rozpoznania

Hiperglikemia rozpoznana po raz pierwszy w ciąży jest definiowana jako różnego stopnia zaburzenia tolerancji glukozy, które po raz pierwszy wystąpiły lub zostały wykryte w trakcie ciąży. Dominującą grupę wśród tych ciężarnych stanowią kobiety, u których hiperglikemia rozwinęła się w ciąży jako zaburzenie wynikające z niedostatecznej kompensacji naturalnych procesów zachodzących w ciąży. U pewnego odsetka ciężarnych cukrzyca (głównie typu 2) istniała już przed ciążą, ale nie została wykryta. Aby uwzględnić tę różnicę, mającą znaczenie rokownicze dla ciężarnej i płodu, obecnie proponuje się klasyfikację i rozpoznanie, jak poniżej [1, 2, 3]:

a) cukrzyca rozpoznana w ciąży (DIP, diabetes in pregnancy) — gdy wartości glikemii stwierdzone u ciężarnej przekraczają wartości uprawniające do rozpoznania klinicznie jawnej cukrzycy, tzn.:

– glikemia na czczo ≥ 126 mg/dl (7,0 mmol/l) lub

– glikemia w 2. godzinie po obciążeniu doustnym 75 g glukozy (75 g OGTT) ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/l) lub

– glikemia przygodna ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/l), której towarzyszą objawy kliniczne hiperglikemii;

b) cukrzyca ciążowa — gdy wartości glikemii stwierdzone u ciężarnej spełniają przynajmniej jedno z kryteriów diagnostycznych podanych w tabeli 4. Ze względu na leczenie wyróżnia się dwie klasy cukrzycy ciążowej:

– G1DM — dla uzyskania normoglikemii wystarcza leczenie dietetyczne;

– G2DM — dla uzyskania normoglikemii konieczna jest farmakoterapia.

Artykuł pochodzi z Standardy PTGP postępowania u kobiet z cukrzycą, Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2017, tom 2, nr 5.

Piśmiennictwo

  1. PTD Z. 2017 Guidelines on the management of diabetic patients. A position of Diabetes Poland 2017. 1-80.
  2. American Diabetes Association. 13. Management of Diabetes in Pregnancy. Diabetes Care. 2017; 40(Suppl 1): S114–S119, doi: 10.2337/dc17-S016, indexed in Pubmed: 27979900.
  3. Metzger BE, Gabbe SG, Persson B, et al. International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups Consensus Panel. International association of diabetes and pregnancy study groups recommendations on the diagnosis and classification of hyperglycemia in pregnancy. Diabetes Care. 2010; 33(3): 676–682, doi: 10.2337/dc09-1848, indexed in Pubmed: 20190296.


Powrót do listy artykułów