Jakie są przyczyny rozwoju cukrzycy ciążowej?

Data publikacji: 07 Maj 2019

Mechanizmy prowadzące do rozwoju cukrzycy ciążowej

W późnym okresie ciąży insulinowrażliwość jest 45–70% mniejsza w porównaniu z okresem sprzed ciąży.

W pierwszej połowie ciąży następuje wzrost stężenia progesteronu i estrogenów a produkcję hormonów płciowych przejmuje łożysko. Wzrasta również stężenie prolaktyny produkowanej przez przysadkę oraz laktogenu łożyskowego (strukturalnie i funkcjonalnie podobnego do hormonu wzrostu) i prolaktyny. Stężenie przysadkowego hormonu wzrostu (GH, growth hormon) maleje. Do tej pory ostatecznie nie wyjaśniono, jaką rolę pełnią hormony laktotropowe w powstawaniu matczynej insulinooporności.

Za prawdopodobną przyczynę insulinooporności w późnej ciąży uważa się syntezę GH przez łożysko. Zatem w okresie ciąży dochodzi do istotnych zmian metabolicznych i hormonalnych, w wyniku których, a szczególnie w drugiej połowie ciąży, pojawiają się:

– insulinooporność

– oraz zwiększone zapotrzebowanie na insulinę.

U kobiet z występującymi w czasie ciąży zaburzeniami homeostazy glukozy obserwuje się wyższą insulinooporność z jednoczesnym zmniejszeniem wydzielania insuliny przez trzustkę.

W Polsce obowiązują zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD), w których wyróżnia się:

  1. cukrzycę przedciążową (PGDM, pregestational diabetes mellitus);
  2. hiperglikemię po raz pierwszy rozpoznaną w trakcie ciąży.

Zgodnie z tymi zaleceniami wszystkie ciężarne powinny być diagnozowane w kierunku zaburzeń tolerancji glukozy.

Ewa Otto-Buczkowska Zaburzenia metabolizmu glukozy w czasie ciąży, Forum Medycyny Rodzinnej 2017, vol 11, no 3, 101–106