Powracamy do zaburzenia obniżania narządów miednicy — czy wiesz, że poród jest jednym z czynników ryzyka?

Data publikacji: 26 Kwiecień 2019

Poród jako czynnik ryzyka obniżenia narządów miednicy

Najsilniejszym pojedynczym czynnikiem ryzyka rozwoju obniżenia narządów miednicy (POP) jest przebyty poród (Mant, 1997). Szacuje się, że poród pierwszego dziecka oznacza około 2–3-krotny wzrost ryzyka POP. Z każdym kolejnym porodem ryzyko to wzrasta o 10–30% (Hendrix S.L. i wsp., 2002). W dostępnej literaturze znajdują się sprzeczne dane odnośnie do protekcyjnego wpływu cięcia cesarskiego na częstość występowania zaburzeń statyki. W niektórych badaniach wskazuje się, że związek ten zanika wraz z wiekiem. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej przy ocenie ryzyka operacji z powodu zaburzeń statyki w późniejszym życiu. Wyniki badań pokazują istotny spadek ryzyka operacji z powodu zaburzeń statyki w przypadku cięcia cesarskiego. W jednym z dużych szwedzkich badań (n = 96 396) porównano ryzyko operacji z powodu POP między grupą pacjentek po porodach drogami natury a grupą po porodach drogą cięcia cesarskiego. Ryzyko operacji z powodu POP w pierwszej grupie było ponad 9-krotnie większe niż u pacjentek po cięciu cesarskim. Ryzyko operacji zwiększało się z każdym porodem. Po jednym porodzie siłami natury było ponad siedem razy większe niż po jednym cięciu cesarskim, a po trzech lub więcej porodach siłami natury było ponad 20 razy większe niż u pacjentek po trzech i więcej cięciach cesarskich.

Szczyt dla liczby przeprowadzanych operacji przypadał na koniec trzeciej dekady, licząc od urodzenia pierwszego dziecka. Inne czynniki położnicze, jak masa urodzeniowa dziecka, epizjotomia czy długi czas porodu (> 12 h), mogą być czynnikiem ryzyka POP, ale ich wpływ wydaje się niewielki. W dostępnej literaturze uwzględniano wiele potencjalnych pozapołożniczych czynników ryzyka, takich jak wywiad rodzinny, otyłość, zaparcia, histerektomia, wysiłek fizyczny, pochodzenie etniczne, choroby tkanki łącznej, niedokrwistość, choroby płuc, poziom wykształcenia, ciężka praca fizyczna.

Epidemiologia Andrzej Pomian, Uroginekologia Schorzenia Dna Miednicy Pod red. Ewy BarczPowrót do listy artykułów