Ginekologia i Perinatologia Praktyczna

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski

Źródło: https://journals.viamedica.pl/ginekologia_perinatologia_prakt

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna jest czasopismem edukacyjnym wydawanym w języku polskim pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Publikowane są w nim przede wszystkim prace poglądowe, opisy przypadków, rekomendacje ekspertów, przedruki, komentarze i listy do Redakcji z zakresu ginekologii, perinatologii, a także położnictwa o szczególnych walorach praktycznych i edukacyjnych dla kształcących się lekarzy. W szczególnych przypadkach Redakcja czasopisma dopuszcza możliwość publikacji oryginalnych prac badawczych o charakterze klinicznym zakończonych wnioskami, które mogą znaleźć zastosowanie w praktyce klinicznej.