Ginekologia Polska

Redaktor naczelny: Professor of Medical Science, Rafał Stojko MD, PhD

Źródło: https://journals.viamedica.pl/ginekologia_polska

Ginekologia Polska, ukazująca się od 1922 roku, to oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Jest miesięcznikiem o charakterze naukowym i obejmuje szerokie spektrum tematów z zakresu ginekologii (w tym ginekologii onkologicznej) oraz położnictwa. W czasopiśmie zamieszczane są między innymi recenzowane prace oryginalne i przeglądowe, opisy przypadków, listy do redakcji. Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną.