"Lepszy start dla Twojego dziecka", prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś