Standardy w położnictwie i ginekologii w aspekcie nowych aktów prawnych 2016

Zapraszamy do obejrzenia nagrań z konferencji "Standardy w położnictwie i ginekologii w aspekcie nowych aktów prawnych" , która odbyła się 20 lutego 2016 roku w Warszawie. Konferencja została zorganizowana pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (Sekcja Perinatologii i Sekcja Ultrasonografii) i pod przewodnictwem naukowym prof. dr. hab. n. med. Mirosława Wielgosia.
Podczas spotkań poruszone zostały zagadnienia omawiające ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych.

 

dr n. med. Iwona Szymusik

Postępowanie z niepłodną parą

 

dr hab. n. med. Grzegorz Panek, prof. nadzw.

Szybka diagnostyka i terapia onkologiczna w ginekologii

 

psycholog Anna Studniczek

Opieka nad pacjentką w sytuacji niepowodzeń położniczych

 

dr hab. n. med. Bronisława Pietrzak

Postępowanie w przypadku krwotoku położniczego

 

dr hab. n. med.Piotr Węgrzyn

Postępowanie w przypadku zwiększonego ryzyka niedotlenienia wewnątrzmacicznego płodu

 

dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń

Postępowanie w przypadku zagrażającego porodu przedwczesnego

 

prof. dr hab. n. med. Bożena Leszczyńska-Gorzelak

Opieka okołoporodowa u pacjentki z nadciśnieniem tętniczym

 

prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

Opieka okołoporodowa w ciąży bliźniaczej