Podręcznik Donald School: Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii - Tom 1

Autor: Mirosław Wielgoś (red.)
ISBN: 978-83-7599-737-8

Język: polski

Wydawca: VM Media Sp z o.o. VM Group sp. k. ( Grupa Via Medica)

Rok wydania: 2014

Pobierz przykładowy rozdział: Ultrasonografia_tom_1-98-114.pdf [1,36 MB] Ilość pobrań: 20

Ultrasonografia stała się jednym z podstawowych filarów codziennej praktyki ginekologa i położnika. Nawet ci z nas, którzy ze względu na swój wiek pamiętają jeszcze „mroczne czasy” pracy klinicznej przed erą ultrasonografii, doceniają jej znaczenie.

Młodszym lekarzom trudno jest sobie wyobrazić codzienne zmagania z takimi problemami jak poród nierozpoznanej ciąży bliźniaczej, cięcie cesarskie z powodu błędnie stwierdzonego w badaniu położniczym położenia miednicowego czy wreszcie pocieszanie cierpiących rodziców po porodzie dziecka z niezdiagnozowaną wcześniej wadą.

Przełom technologiczny w diagnostyce ultrasonograficznej, obejmujący między innymi zastosowanie kolorowego dopplera, dopplera mocy, trój- i czterowymiarowego obrazowania, znacznie przewyższył oczekiwania Iana Donalda — wizjonerskiego ojca ultrasonografii. Utworzenie w 1981 roku Ian Donald School miało na celu międzynarodową wymianę wiedzy oraz prowadzenie wspólnych badań związanych ze wszystkimi aspektami diagnostyki ultrasonograficznej. Pierwsza szkoła powstała w Dubrowniku i od tego czasu rozszerzyła swoją działalność na 55 oddziałów narodowych.

W 2007 roku powstał Polski Oddział Ian Donald Inter-University School of Medical Ultrasound. Pod auspicjami Ian Donald School odbyły się w Polsce już trzy konferencje naukowe z udziałem światowej sławy ekspertów. Uzupełnieniem wiedzy przekazywanej podczas kursów i konferencji jest przygotowany przez autorytety naukowe podręcznik Donald School „Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii”. Dynamiczny rozwój badań i praktyki ultrasonograficznej wiąże się z ciągłą koniecznością uzupełniania informacji, czego efektem jest trzecia edycja podręcznika. Dzięki idei globalizacji edukacji, przyświecającej działaniom Ian Donald School, mamy zaszczyt i przyjemność tę właśnie najnowszą edycję udostępnić również polskiemu czytelnikowi.

Polskie wydanie pierwszego tomu „Położnictwo”, jak również drugiego „Ginekologia”, dostarcza praktycznych oraz szczegółowych informacji niezbędnych w codziennej praktyce ginekologa i położnika.