Akty prawne

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

więcejUSTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

więcejUSTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne 

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

więcejUSTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postepowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

więcejRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postepowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych… 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich

więcejROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich 

USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

więcejUSTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności