Aktualności

1 Kwiecień 2020

Czynniki wpływające na zmniejszenie ilości produkowanego mleka

W obecnym czasie, gdzie poziom stresu, niepokoju mocno wzrasta ilość produkowanego przez organizm matki może maleć Co należy zrobić aby pobudzić laktację?

Artykuł dostępny TUTAJ

27 Marzec 2020

Zalecenie Sekcji Ultrasonografii PTGIP w zakresie badań USG w sytuacji epidemiologicznej - COVID-19

Ze względu na obecną sytuacją epidemiologiczną związaną ze stanem pandemii w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COVID-19 Sekcja Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie badań ultrasonograficznych wykonywanych w zakresie położnictwa i ginekologii rekomenduje.

Artykuł dostępny TUTAJ

24 Marzec 2020

Stanowisko PTGiP i Konsultanta Krajowego w sprawie porodów rodzinnych w obliczu COVID-19

Wobec postępującej i narastającej w Polsce epidemii koronawirusem COVID19, zgodnie z wydanymi zaleceniami wstrzymania odwiedzin w szpitalach, analogiczne postępowanie powinno dotyczyć odbywania tzw. „porodów rodzinnych”.

Artykuł dostępny TUTAJ

20 Marzec 2020

Karmienie piersią w dobie pandemii COVID-19

W dobie pandemii COVID-19 powstaje wiele pytań i wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa dziecka i matki. 13 Marca 2020 WHO (World Health Organization) wydało zalecenia dotyczące m.in. karmienia piersią dla kobiet z podejrzeniem lub infekcją COVID-19.

Artykuł dostępny TUTAJ